Tarot

 


  Tarot - medial vägledning

   

  De allra flesta har nog hört talas om tarotkort – men många vet nog inte mer än att det är en kortlek.


  En tartokortlek innehåller 78 olika kort som delas in i både STORA och LILLA Akana, Akana betyder ”hemlighet”.


  I den högen som kallas STORA Akana finns det sammanlagt 22 kort som är numrerade med romerska siffror från 0 till 21. Det är också de här korten som brukar kallas ”trumfkort”.


  De resterande 56 korten är alltså LILLA Akana och dessa 56 kort är uppdelade i fyra olika sviter som innehåller 16 hovkort och 40 numrerade kort och de numrerade korten börjar från ESS till TIO.


  Korten med sviterna är bägare och pentagram såsom svärd, mynt och stavar.

  En tarotkortlek används alltså för att titta in lite i framtiden.


  Enligt gamla sägnen är en tarotkortlek en kortlek med samlad levnadsvisdom och den har funnit i flera tusen år. En tarotkortlek använder universums lagar och det är lagar vi alla måste leva efter.


  Är du nyfiken på vad korten har att berätta? KONTAKTA mig och jag lägger korten just för dig.

  Priser:

  500 kr/25 min

  750 kr /50  minuter.


  Betalning sker alltid i förskott via insättning till bankkonto eller via Swish.